مقاله تاثير شوري بر بازماندگي و رشد ماهي آمور انگشت قد (Ctenopharyngodon idella) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير شوري بر بازماندگي و رشد ماهي آمور انگشت قد (Ctenopharyngodon idella)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي آمور انگشت قد
مقاله شوري
مقاله بازماندگي
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان شكوه سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير به علت پديده خشکسالي و کاهش بارندگي در استان خوزستان ميزان شوري آب برخي مزارع پرورش ماهي به ۹ppt رسيد که به علت تلفات ماهي آمور خسارات زيادي به آبزي پروري استان وارد شد لذا، هدف مطالعه حاضر ارزيابي تاثير شوري بر رشد و بازماندگي ماهي آمور (Ctenopharyngodon idella) انگشت قد بود. بدين منظور ماهيان آمور انگشت قد (۰۶۹٫۰±۰۰۴٫۱۰ سانتي متر،۲۳۹٫۰±۵۵٫۱۲ گرم) در مخازن ۲۵۰ ليتري به تعداد ۱۵ قطعه ماهي در هر مخزن در دماي (۳۵٫۱±۱۶٫۲۴) درجه سانتي گراددر گروههاي شوري۱۲ppt ، ۹، ۶، ۳ و آب شيرين به عنوان شاهد براي مدت ۲۱ روز قرار گرفتند. هر تيمار داراي سه تکرار بود. در مدت آزمايش (شهريور ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۸۸)، تغذيه ماهيان با استفاده از غذاي پودري به ميزان ۳% وزن بدن دو بار در روز صورت مي گرفت. پس از ۲۱ روز نتايج حاکي از آن بود که افزايش شوري تا ۳ppt بر افزايش وزن بدن، نرخ رشد ويژه و افزايش طول بدن تاثيري ندارد اما شوري هاي بالاتر ۶ppt) و ۹) تاثير منفي بر بازماندگي ماهي داشتند. در شوري ۱۲ppt همه ماهيان قبل از ۱۴ روز تلف شدند. رشد ماهي به طور معني داري در شوري بيش از ۳ppt کاهش يافت. ماهي آموريک ماهي استنوهالين آب شيرين است که تا شوري ۳pptx را به راحتي و بدون علايم استرس تحمل مي کند. اين نتايج نشان مي دهد که ماهي آمور مي تواند به راحتي تا شوري ۳ppt پرورش يابد.