مقاله تاثير صادرات صنعتي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو OIC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثير صادرات صنعتي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو OIC
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات صنعتي
مقاله سرمايه انساني
مقاله بهره وري عوامل توليد
مقاله رشد اقتصادي
مقاله كشورهاي عضو OIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل
جناب آقای / سرکار خانم: عمادزاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ بهايي آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تاثير صادرات صنعتي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي منتخبي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي(OIC)  طي دوره ۲۰۰۵-۱۹۸۰ با استفاده از مدل هاي اقتصاد سنجي مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتايج اين تحقيق، تاثير سرمايه انساني بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي، مثبت و معني دار بوده است. همچنين، اثر تركيبي صادرات صنعتي و سرمايه انساني نيز تاثير كاملا مثبت و معني داري بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه داشته است. در مجموع، يافته هاي اين تحقيق بر اين واقعيت استوار است كه به منظور افزايش صادرات صنعتي جهت رقابت در اقتصاد بين الملل و دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر، كشورهاي مورد بررسي بايد به توسعه سرمايه انساني، ارتقاء مهارت ها و تحقيق و توسعه نگاه استراتژيك داشته باشند.