مقاله تاثير صدور گواهينامه يک ساله موقت به همراه آموزش براي دريافت گواهينامه دايم در بروز و شدت سوانح ترافيکي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پايش از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير صدور گواهينامه يک ساله موقت به همراه آموزش براي دريافت گواهينامه دايم در بروز و شدت سوانح ترافيکي ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوانح ترافيکي
مقاله گواهينامه يک ساله موقت
مقاله تصادف
مقاله حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرمعدلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عيني الهه
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهماندار محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظ پور سعاد
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم‌ آبادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آذري منصور
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي برخي از مداخلات پليس راهنمايي و رانندگي در سال هاي اخير، شامل تاثير صدور گواهي نامه يک ساله موقت به همراه آموزش براي دريافت گواهينامه در بروز تصادفات و شدت صدمات (جرحي يا فوتي) ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي موجود طراحي شده است. در هر دو مرحله قبل و بعد از مداخله، داده هاي مربوط به شدت سوانح ترافيکي (فوتي يا جرحي مشخص شده توسط پليس راهور) (زير ۲۳ سال) که در طول يک سال قبل تا دو سال پس از اجراي قانون اجباري شدن کمريند ايمني جمع آوري شده است، طبقه بندي و مقايسه شد و اثر مداخله مورد سنجش قرار گرفت. در کل تصادفات، نسبت رانندگان زير ۲۳ سال از کل رانندگان داراي گواهينامه پايه ۲ در سال قبل از اجراي قانون گواهينامه موقت، ۲۲٫۸ درصد بوده است که اين رقم در سال هاي اول و دوم پس از اجراي قانون دريافت کنندگان گواهينامه ب ۱ موقت که زير ۲۳ سال سن داشتند، به ترتيب به ۱۵٫۵ و ۱۶٫۱ درصد از کل رانندگان تقليل يافته است. اين کاهش حدود ۷ درصدي از نسبت تصادفات در رانندگان زير ۲۳ سال، پس از اجراي قانون صدور گواهينامه موقت، از نظر آماري نيز معني دار بود (P<0.001). قانون صدور گواهينامه موقت ب ۱ در كاهش تعداد تصادفات رانندگان، موثر بوده است. تداوم رانندگي با گواهينامه، به صورت مشروط و لغو اعتبار گواهينامه در صورت بروز تخلفات زياد، همراه با درج امتياز منفي براي متخلفان يا تعليق آن ممکن است بتواند در پيشگيري از سوانح رانندگي به صورت دراز مدت موثر باشد.