مقاله تاثير صنعت گلاب گيري بر روي زندگي اقتصادي مردم کامو در شهرستان کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثير صنعت گلاب گيري بر روي زندگي اقتصادي مردم کامو در شهرستان کاشان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلاب گيري
مقاله صنعت گلاب گيري
مقاله کاشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارضي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ازكيا مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف شناخت و بررسي صنعت گلاب گيري و ساير فعاليت هاي وابسته به آن انجام شده است. روش تحقيق مورد استفاده، تلفيقي از روش هاي کمي و کيفي بوده است. جامعه آماري تحقيق هاي صاحبان کارخانه و سرپرستان خانوار بودند. در مورد صاحبان کارخانه، از روش تمام شماري استفاده شده است. اما در مورد سرپرستان خانوار تعداد ۱۱۳ نفر از آنها از طريق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. يافته ها نشان داد که هر سه فرضيه مورد تاييد واقع شدند. قيمت تمام شده بالاتر گلاب در کامو موجب زيان دهي کارخانجات شده است. صاحبان کارگاه و يا کارخانجات گلاب گيري در کامو، از رفاه و درآمد بهتري نسبت به ديگر اصناف برخوردارند. سود و درآمد حاصل از کارگاه هاي گلاب گيري در کامو باعت توسعه اين منطقه شده است.