مقاله تاثير ضريب شكل پذيري بر ضريب رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۵۲ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير ضريب شكل پذيري بر ضريب رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديوار برشي فولادي
مقاله ورق نازک
مقاله فولاد جاذب انرژي
مقاله فولاد نرم
مقاله ضريب شكل پذيري
مقاله ضريب رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلهکي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايده استفاده از ديوار برشي فولادي، به عنوان يک سيستم مقاوم در برابر بار جانبي در طراحي و تقويت ساختمان ها، بيش از سه دهه است که مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرار گرفته است. با توجه به لزوم پاسخگويي به برخي از مسایل طراحي آنها، در اين تحقيق تلاش شده است تا با کمک آزمايش هاي انجام شده بر روي دو نمونه ديوار برشي فولادي شکل پذير سه طبقه با دو نوع اتصال تير به ستون ساده و کاملا صلب كه در آنها براي ورق پانل ها از فولاد نرم (جاذب انرژي) استفاده گرديده و تحت بار دوره اي مورد آزمايش قرار گرفتند و همچنين آزمايش هاي معتبر انجام شده در ديگر مراکز تحقيقاتي دنيا، تاثير ضريب شكل پذيري در ضريب رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازک، مورد بررسي قرار گيرد. ارزيابي در اين زمينه نشان مي دهد که با فرض ثابت بودن ضريب اضافه مقاومت، ضريب رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازک بر اساس روش يوانگ، بيشتر از قاب هاي خمشي فولادي مي باشد.