مقاله تاثير طراحي مجموعه كلاسپ بر الگوي توزيع تنش وارده بر دندان پايه پروتز پارسيل انتهاي آزاد: يك بررسي به روش واكاوي اجزا محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير طراحي مجموعه كلاسپ بر الگوي توزيع تنش وارده بر دندان پايه پروتز پارسيل انتهاي آزاد: يك بررسي به روش واكاوي اجزا محدود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلاسپ
مقاله اجزاي محدود
مقاله تنش
مقاله پروتز پارسيل انتهاي آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره چاهي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رستمخاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري سيداميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در حال حاضر تناقضات زيادي درباره طراحي ارجح براي پروتزهاي پارسيل انتهاي آزاد به چشم مي خورد. گرچه هدف، به حداقل رساندن تنش ها بر دندان ها و نسوج ساپورت كننده است ولي نتايج و نظريات متفاوتي گزارش شده اند. هدف اين مطالعه واكاوي نيروهاي وارد شده بر دندان پايه انتهاي آزاد در طراحي هاي مختلف رايج كلاسپ بود.
مواد و روش ها: از جمجمه يك مرد ۴۲ ساله، سي تي اسكن با مقاطع ۰٫۶ ميلي متري فراهم شد و با استفاده از اطلاعات به دست آمده يك الگوي سه بعدي از فك پايين به وسيله نرم افزار Mimics ساخته شد. سپس بر روي اين الگو، اسكلت فلزي پروتز پارسيل كلاس I كندي با ۳ طرح متفاوت كلاسپ ۰Aker’s)، باري شكل و تركيبي) طراحي گرديد. نيروهاي اكلوزال بر روي زين انتهاي آزاد وارد شد و استرس ها به روش واكاوي اجزا محدود و با استفاده از نرم افزار (Cosmos works 2008) بررسي گرديد.
يافته ها: در طرح Aker’s الگوي تمركز تنش ها دلالت بر اعمال نيروي ديستالي به دندان پايه داشت و كلاسپ سيم مفتولي الگوي مشابهي را ارايه مي داد ولي تمركز تنش ها به مراتب كمتر از كلاسپ Aker’s بود. در طرح كلاسپ باري شكل برخلاف دو طرح پيشين الگوي تمركز تنش ها دلالت بر اعمال نيرويي به سمت مزيال از سوي پروتز پارسيل به دندان پايه داشت. در هر ۳ طراحي مذكور از بعد باكولينگوالي اعمال نيروهاي باكالي از سوي پروتز به دندان پايه مشاهده مي شد.
نتيجه گيري: كاربرد كلاسپ Aker’s در پروتز پارسيل انتهاي آزاد بر روي دندان پايه خلفي تنش هايي بيش از حد تحمل دندان و در جهتي نامناسب (ديستالي) به آن وارد مي كند.