مقاله تاثير طول مدت درناژ محل عمل در بروز سروما در جراحي سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۱۲ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير طول مدت درناژ محل عمل در بروز سروما در جراحي سرطان پستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله سروما
مقاله درناژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي عصمت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان اكرم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرطان پستان دومين علت مرگ ناشي از سرطان در بانوان است. جراحي از اركان اصلي درمان اين بيماري بشمار مي رود و سروما يكي از شايعترين عوارض پس از عمل در بيماران است. اين مطالعه يك بررسي توصيفي – تحليلي بوده و با هدف تعيين تاثير مدت زمان درناژ محل جراحي در بروز سروما در اين بيماران انجام پذيرفته است. اطلاعات بدست آمده از ۱۵۲ بيمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به مركز بيماريهاي پستان جهاد دانشگاهي و بيمارستان امام خميني (ره) در پرسشنامه اي جمع آوري شده و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است. نتايج بررسي حاكي از آن است كه شيوع سروما در اين بيماران %۳۵ بوده و زمان خروج درن تاثير واضحي در ميزان شيوع سروما ندارد (P=0.6). بنابراين طبق نتايج بدست آمده از اين مطالعه درناژ طولاني محل عمل كمكي به كاهش شيوع سروما نمي كند.