مقاله تاثير ظرفيت هاي مازاد توليد نفت بر روي رفتار توليدات اوپك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۵۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير ظرفيت هاي مازاد توليد نفت بر روي رفتار توليدات اوپك
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفيت مازاد
مقاله اوپك
مقاله انرژي،عرضه و تقاضا
مقاله رفتار سازمان
مقاله سرمايه گذاري
مقاله شرايط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عوامل مهم تاثيرگذار در بازار نفت، ظرفيت هاي مازاد توليد نفت اوپک است. ظرفيت هاي مازاد توليد، ابزار توفيق سياست گذاري هاي اوپك در بازار نفت در برابر نوسانات شديد قيمت هاي نفت خام است، اوپك با در اختيار داشتن ظرفيت هاي مازاد توليد قادر است در شرايط خروج ناگهاني عرضه از بازار، با افزايش سطح توليدات كه از طريق برداشت از ظرفيت هاي مازاد توليد امكان پذير است، عرضه از دست رفته را جبران كند. كشورهاي غير اوپك سياست دارا بودن از ظرفيت مازاد توليد را تعقيب نمي كنند و اين تنها سازمان اوپك است كه با تعقيب سياست نگه داري ظرفيت مازاد توليد در برابر شوك هاي نفتي و خروج ناگهاني نفت از بازار، با تغيير در توليدات اعضايي كه از ظرفيت مازاد برخوردارند، قادر به جبران شكاف عرضه و تقاضاي نفت در بازار مي شود. يافته هاي اين مقاله حاکي از آن است که با كاهش ظرفيت هاي مازاد توليد، قدرت اوپك براي تاثيرگذاري بر بازار در برابر شوك هاي ناشي از افزايش تقاضاي نفت در برابر عرضه موجود كاهش خواهد يافت كه لازمه جلوگيري از اين كاهش تاثيرگذاري اوپک، جذب سرمايه و استفاده از فناوري هاي جديد و افزايش سرمايه گذاري اعضاي اوپك براي توسعة توان توليدي خود و هم چنين در اختيار داشتن سطح مناسبي از ظرفيت مازاد توليد است.