مقاله تاثير عدم توازن IQ بر نرخ خطاي بيت مدولاسيون تطبيقي در سيستم هاي MIMO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثير عدم توازن IQ بر نرخ خطاي بيت مدولاسيون تطبيقي در سيستم هاي MIMO
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدولاسيون تطبيقي
مقاله نرخ خطاي بيت
مقاله عدم توازن MIMO ،IQ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي پور عبدالعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تاثير عدم توازنIQ  بر مدولاسيون تطبيقي MQAM در سيستم هاي MIMO با گيرنده تبديل مستقيم، بررسي مي شود. مدولاسيون تطبيقي توان-پيوسته نرخ-گسسته در سيستم هاي MIMO به همراه اطلاعات کامل کانال در فرستنده و گيرنده، در نظر گرفته مي شود. مکانيزم تطبيق انتخاب شده به اين صورت است که توان ارسالي و منظومه ارسالي تحت محدوديت هاي توان ارسالي متوسط و احتمال خطاي بيت (BER) لحظه اي، تغيير داده مي شود تا بازده طيفي متوسط ماكزيمم شود. در ابتدا رابطه بسته اي براي احتمال خطاي بيت مدولاسيون MQAM تحت تاثير عدم توازن IQ معرفي مي شود سپس تاثير عدم توازن IQ، بر اساس روابط تحليلي، بر نرخ خطاي بيت مدولاسيون تطبيقي در MIMO بررسي مي شود. همچنين ميزان اين تاثير به ازا تعداد مختلف آنتن فرستنده و گيرنده مشاهده خواهد شد. نتايج روابط تحليلي حاصل از اين مقاله با نتايج شبيه سازي مونت کارلو نيز مقايسه مي شوند تا ميزان صحت اين روابط بررسي شود.