مقاله تاثير عصاره متانولي و ان-هگزاني تره بر برخي شاخص هاي انعقادي در محيط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره متانولي و ان-هگزاني تره بر برخي شاخص هاي انعقادي در محيط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تره
مقاله زمان پروترومبين
مقاله زمان نسبي ترومبوپلاستين
مقاله زمان انعقاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاسليمي نگين
جناب آقای / سرکار خانم: منبري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خسروپناه هيمن
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي امين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كرد سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: اميني امير
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي اشكان
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: Allium porrum L. يا تره، گياهي از خانواده Liliaceae است و به طور گسترده در غذاهاي ايراني به عنوان طعم دهنده و در طب سنتي ايران کاربرد هاي مختلف درماني براي آن ذکر شده است. در مناطق غرب ايران عقيده بر اين است که آب تازه اين گياه باعث جلوگيري از خونريزي از بيني مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير عصاره هاي متانولي و ان-هگزاني اين گياه بر تست هاي انعقادي در انسان در محيط آزمايشگاه، طراحي و اجرا شد.
روش بررسي: براي تهيه عصاره متانولي و ان-هگزاني گياه تره از روش استخراج پيوسته استفاده شد. عصاره با غلظت هاي مختلف تهيه و تاثير آن بر شاخص هاي انعقادي زمان پروترومبين (PT)، زمان نسبي ترومبوپلاستين  (PTT)و زمان انعقاد (CT) بررسي شد و نتايج بوسيله آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که عصاره متانولي تره باعث افزايش شاخص هاي انعقادي PT و PTT شد، اما تاثير معني داري بر شاخص انعقادي CT نداشت. از طرفي عصاره ان-هگزاني باعث کاهش PT و افزايش CT شد.
نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از اين مطالعه حاکي از تاثير ضد انعقادي عصاره تره مي باشد. با اين وجود بخشي از نتايج اين مطالعه اثرات ضد و نقيضي از تاثير فراکسيون هاي مختلف را نشان داد که جهت روشن شدن موضوع و پيدا کردن مکانيسم هاي احتمالي، مطالعات بيشتر در مدل هاي حيواني ضروري است.