مقاله تاثير عصاره هيدروالکلي گياه بيلهر (Dorema aucheri) بر هورمون هاي تيروئيدي در موش صحرايي نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸۴ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثير عصاره هيدروالکلي گياه بيلهر (Dorema aucheri) بر هورمون هاي تيروئيدي در موش صحرايي نر بالغ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيلهر
مقاله عملکرد تيروئيد
مقاله فلاونوئيدها
مقاله کومارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوشان فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: داوري كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فلاونوئيدها گروهي از ترکيبات پلي فنوليک با خاصيت آنتي اکسيداني مي باشند که داراي خاصيت ضدسرطاني، ضدتوموري و ضدتيروئيدي هستند. گياه بيلهر گياهي است حاوي فلاونوئيد که در اين تحقيق اثر آن بر هورمون هاي تيروئيدي مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۵۰ سر موش صحرايي نر بالغ به ۵ گروه ده تايي تقسيم شدند. گروه ها شامل گروه کنترل بدون دريافت ماده اي و گروه شاهد با دريافت آب مقطر و سه گروه دريافت کننده عصاره بيلهر به ميزان ۱۰۰، ۲۰۰ و mg/kg 400 به مدت سه هفته به صورت خوراکي بودند. در پايان اين مدت از موش ها خونگيري به عمل آمد و هورمون هاي تيروئيدي T3، T4 و TSH اندازه گيري و اطلاعات با کمک آزمون هاي آماري کروسکال واليس و دان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که غلظت پلاسمايي هورمون TSH در گروه دوز ۱۰۰ mg/kg افزايش معني دار (P<0.05) و در دوزهاي ۲۰۰ mg/kg و ۴۰۰ mg/kg تغيير معني داري نداشت. غلظت پلاسمايي هورمون T3 و T4 در گروه هاي تجربي نسبت به گروه شاهد و کنترل هيچ تغييري نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که عصاره هيدروالکلي گياه بيلهر مي تواند بر عملکرد تيروئيد موثر بوده و تاثير اين گياه بر عملکرد تيروئيد وابسته به دوز مي باشد که مي تواند در درمان اختلالات تيروئيدي موثر واقع گردد.