مقاله تاثير علف کش متري بوزين به همراه تراکم هاي مختلف کاشت بر کنترل علف هاي هرز گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۸۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثير علف کش متري بوزين به همراه تراکم هاي مختلف کاشت بر کنترل علف هاي هرز گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشتاز
مقاله عملکرد
مقاله ماده خشک
مقاله تراکم علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقش بندي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تراکم هاي مختلف کاشت و مقادير مختلف کاربرد علف کش متري بوزين بر کنترل علف هاي هرز گندم رقم پيشتاز، آزمايشي در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور واقع در مشکين دشت کرج به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش شامل تراکم گندم در سه سطح (۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ بوته در متر مربع) و مقدار علف کش متري بوزين در پنج سطح (صفر، ۰٫۲، ۰٫۴،  0.6 و ۰٫۸ کيلوگرم در هکتار از ماده تجارتي اين علف کش به صورت پودر وتابل ۷۵ درصد در مرحله ۳ تا ۴ برگي گندم) بودند. نتايج نشان داد که مصرف مقادير بالاي متري بوزين در تراکم ۶۰۰ بوته در هکتار بالاترين اثربخشي را در درصد کاهش وزن خشک مجموع علف هاي هرز داشت. کاربرد همين مقادير علف کش در تراکم ۵۰۰ بوته در متر مربع نيز کارآيي مناسبي را در کاهش وزن خشک مجموع علف هاي هرز تا اواخر فصل رشد داشت. نتايج عملکرد دانه گندم بيانگر آنست که کاربرد علف کش متري بوزين به ميزان ۰٫۶ کيلوگرم در هکتار به همراه ۵۰۰ بوته تراکم کشت، ضمن کاهش وزن خشک علف هاي هرز از عملکرد بسيار خوبي برخوردار بود.