مقاله تاثير علف کش هاي سولفونيل اوره بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا در تناوب با گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثير علف کش هاي سولفونيل اوره بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا در تناوب با گندم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفوسولفورون
مقاله مت سولفورون
مقاله مزوسولفورون
مقاله کلروسولفورون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات علف کش هاي سولفونيل اوره بر کلزا که در تناوب با گندم کشت شده بود، آزمايشي به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۱۰ تيمار و در ۴ تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي عبارتن بودند از: علف کش هاي توتال (متسولفورون + سولفورون)، شواليه (يدوسولفورون + مزوسولفورون)، آپيروس (سولفوسولفورون) در ۴ دز مختلف (۲۱، ۳۱٫۵، ۴۲ و ۵۱)، مگاتن (کلروسولفورون)، برومايسيد (بروموکسينيل + ام سي پي اي)، آتلانتيس (يدوسولفورون + مزوسولفورون) و شاهد بدون علف کش. تيمارها در مزرعه گندم و در اواخر دوره پنجه زني اعمال شد و کلزا نيز پس از برداشت گندم، در پاييز کشت گرديد. نتايج نشان داد که علف کش توتال با ۲۰٫۳ درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد، بيشترين کاهش عملکرد را سبب شد. بعد از علف کش توتال، بيشترين کاهش عملکرد دانه کلزا را علف کش هاي آپيروس به مقدار ۵۱ گرم ماده موثره در هکتار با ۱۷٫۳ درصد کاهش عملکرد، آپيروس به مقدار ۴۲ گرم ماده موثره در هکتار با ۱۳٫۵۳ درصد کاهش عملکرد و علف کش مگاتن با ۱۳٫۳۲ درصد کاهش عملکرد داشتند.