مقاله تاثير علف کش هاي مختلف بر کنترل علف هاي هرز نخود (.Cicer arietinum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در (نيمه اول) ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حبوبات ايران از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير علف کش هاي مختلف بر کنترل علف هاي هرز نخود (.Cicer arietinum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف کش
مقاله علف هاي هرز
مقاله عملكرد
مقاله گلستان
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرپرست رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه زراعي نخود (Cicer arietinum L.) از جمله حبوبات با سابقه كهن و رايج مي باشد. به دليل وجود علف هاي هرز در مزارع نخود بين عملكرد موجود و پتانسيل واقعي ارقام، فاصله زيادي وجود دارد. به منظور تعيين اثر علف كش هاي تربوترين، سيانازين، لينوران، کلرتال دي متيل، پاراكوآت، پايريدات و مخلوط علف کش پروپيزآميد با تربوترين و سيانازين و لينوران به صورت پيش رويشي بر روي علف هاي هرز نخود، اين طرح اجرا گرديد. در اين پژوهش، ۱۱ تيمار علف كش همراه با تيمار عدم کنترل علف هرز در قالب طرح آماري بلوك هاي کامل تصادفي با چهار تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. مهم ترين علف هاي هرز خسارت زا در اين مطالعه، تاج خروس وحشي در درجه اول و خردل وحشي و سلمه تره در درجه دوم بودند. اين علف هاي هرز، ارتفاع، وزن خشک، شاخص برداشت و در نهايت، عملکرد دانه نخود را تحت تاثير خود قرار دادند. با بررسي اثر علف کش هاي مختلف بر روي اين علف هاي هرز مشخص گرديد که مقادير مختلف پاپيرات، بيشترين کاهش را در تعداد علف هاي هرز ايجاد نمود به طوري که پاپيرات ۱ و پاپيرات ۲ به ترتيب ۱۰۰ درصد و ۴/۷۴ درصد نسبت به شاهد در تعداد علف هاي هرز تاج خروس کاهش ايجاد کرد. در نهايت با در نظر گرفتن هزينه بالاي وجين دستي مي توان اظهار داشت که در سطوح کشت محدود و در صورت وجود کارگران ارزان قيمت مي توان از وجين دستي استفاده نمود كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود. در غير اين صورت، استفاده از تيمار پايريدات ۲ ليتر در هکتار بعد از سبز شدن براي کنترل علف هاي هرز در شرايط منطقه گلستان، اقتصادي تر به نظر مي رسد.