مقاله تاثير عمق و شعاع شيار U شكل بر مقدار متوسط چگالي انرژي كرنشي و بار بحراني شكست در حالت بارگذاري خمشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثير عمق و شعاع شيار U شكل بر مقدار متوسط چگالي انرژي كرنشي و بار بحراني شكست در حالت بارگذاري خمشي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيک شکست الاستيک – پلاستيک
مقاله مقدار متوسط چگالي انرژي کرنشي
مقاله شيار U شکل
مقاله بار بحراني شکست بارگذاري خمشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده يونس
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، معيار مقدار متوسط چگالي انرژي كرنشي براي پيش بيني بار بحراني شكست در نمونه هايي با شيار U شكل تحت بار خمشي مورد استفاده قرار گرفته و رابطه اي براي محاسبه مقدار متوسط چگالي انرژي كرنشي درون اين منطقه ارايه شده است. بارگذاري به صورت خمشي و تحت مود I انجام شده است. دو حالت در اين مقاله مورد بررسي و تحليل قرار گرفته: ۱) حجم كنترل بخشي از قسمت نيم دايره انتهاي شيار را در بر گيرد و ۲) حجم كنترل با لبه هاي مستطيل شكل شيار تلاقي داشته باشد. تاثير مقدار شعاع انتهاي شيار و نيز عمق آن بر مقدار متوسط چگالي انرژي كرنشي در هر دو حالت مورد بررسي قرار گرفته و تغييرات بار بحراني شكست پيش بيني شده است. تحليل المان محدود براي بررسي صحت روابط و نتايج به دست آمده انجام شده است. نتايج حاصل در اين مقاله نشان داده كه با افزايش شعاع شيار، مقدار بار بحراني شكست ابتدا كاهش و سپس افزايش مي يابد. همچنين، با افزايش عمق شيار، مقدار آن به صورت نمايي كاهش مي يابد.