مقاله تاثير عمق کاشت و وزن غده بر عملکرد و صفات وابسته به عملکرد .Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير عمق کاشت و وزن غده بر عملکرد و صفات وابسته به عملکرد .Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيره سياه
مقاله .Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch
مقاله عمق كشت
مقاله وزن غده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادر سميه
جناب آقای / سرکار خانم: نگاري عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
(Boiss.) B. Fedtsch. Bunium persicum كه در فارسي زيره كوهي يا زيره سياه ناميده مي شود، گياهيست معطر، که به طور وحشي در بيشتر مناطق ايران پراکنش دارد. از زيره سياه در صنايع داروسازي، غذايي، آرايشي، بهداشتي و نوشابه سازي استفاده مي شود و همچنين يکي از گياهان معروف طب سنتي به حساب مي آيد. بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد که توانايي خوبي براي توليد زراعي اين گياه ارزشمند در ايران وجود دارد و جهت بهبود توليد اين گياه، مطالعه و شناخت عوامل موثر بر عملکرد کمي و کيفي گياه امري ضروريست. در اين تحقيق به منظور بررسي اثر وزن غده و عمق کاشت روي صفات زراعي زيره سياه، آزمايشي بر اساس طرح پايه بلوکهاي کاملا تصادفي در قالب فاکتوريل با سه تکرار اجرا شد. فاکتور عمق کاشت در ۵ سطح شامل ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتي متر بود و فاکتور وزن غده در ۳ سطح ³۲، ۴-۲ و ۶-۴ گرم در نظر گرفته شد و در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي مركز آموزش جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي اجرا شد. عمق کاشت بر درصد سبزشدن غده ها، ارتفاع، تعداد چتر در بوته، عملکرد بوته و وزن هزاردانه تاثير بسيار معني داري (۹۹%a³) داشت. فاکتور وزن غده بجز در مورد صفت ارتفاع روي ساير صفات اثر معني داري نداشت. اثر متقابل دو فاکتور عمق کاشت و وزن غده در مورد صفات ارتفاع، تعداد چترک در چتر و عملکرد بذر اثر بسيار معني داري (۹۹%a³) داشت. بيشترين عملكرد بذر در بوته مربوط به عمق ۱۰ سانتي متر و كمترين عملكرد مربوط به عمق ۲۵ سانتي متر بود. بيشترين وزن هزاردانه و كمترين وزن هزاردانه نيز مربوط به همين سطوح تيمارها بود. بنابراين توصيه مي شود براي انتقال غده از خزانه به زمين اصلي، از غده هاي با وزن بالاي ۲ گرم استفاده شود و در عمق ۱۰ سانتي متر کشت شود.