مقاله تاثير عمليات حرارتي اوليه بر روي مقاومت سايشي فولاد AISI M2 پس از نيتروژن دهي پلاسمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير عمليات حرارتي اوليه بر روي مقاومت سايشي فولاد AISI M2 پس از نيتروژن دهي پلاسمايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن دهي پلاسمايي
مقاله عمليات حرارتي
مقاله فولاد ابزار M2
مقاله لايه نيتريدي
مقاله مقاومت سايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قابليت نيتروژن دهي و مقاومت سايشي فولاد AISI M2 پس از نيتروژن دهي پلاسمايي با منيع فرکانس راديويي در دماي ۴۵۰oC ترکيب گاز %۷۵N2+%25H2 به مدت زمان ۸ ساعت در دو حالت آنيل کامل و کوئنچ- تمپر مطالعه شد. از روي الگوهاي تفرق اشعه X ترکيب لايه سفيد در هر دو مورد فاز ε تعيين گرديد. ضخامت لايه نيتريدي از بررسي هاي تغييرات ريزسختي سنجي ويکرز در مقطع عرضي نمونه ها تعيين شد. آزمايش هاي سايش با روش پين روي ديسک در دماي محيط، سرعت لغزش۰٫۰۵ m/s ، بار اعمالي ۸ نيوتن و مسافت سايش ۱۰۰۰ متر انجام گرفت. نتايج نشان داد که لايه نيتريدي در فولاد آنيل شده در مقايسه با فولاد کوئنچ- تمپر شده سختي سطحي کمتر و ضخامت بيشتري داشته و همچنين حجم ساييده شده کمتري دارد. نتايج بر اساس پروفيل سختي و مقادير تخميني تنشهاي پسماند تجزيه و تحليل شد.