مقاله تاثير عمليات حرارتي روي ساختار، ميکروسختي و رفتار خوردگي پوشش هاي الکترولس Ni-P ايجاد شده بر روي آلياژ Al 5083 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير عمليات حرارتي روي ساختار، ميکروسختي و رفتار خوردگي پوشش هاي الکترولس Ni-P ايجاد شده بر روي آلياژ Al 5083
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش هاي الکترولس Ni-P
مقاله عمليات حرارتي
مقاله خوردگي
مقاله ساختار
مقاله ميکروسختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: منيرواقفي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين کار، پوشش هاي الکترولس Ni-P با ضخامت تقريبي ۲۰ ميکرون و مقدار فسفر متوسط ۶٫۷۳ درصد وزني، روي زيرلايه Al5083 ايجاد شدند و تاثير عمليات حرارتي روي ساختار، ميکروسختي و رفتار خوردگي اين پوشش ها مورد بررسي قرار گرفت. اين پوشش ها در محدوده دمايي ۲۰۰ تا ۴۰۰ درجه سانتي گراد و به مدت يک ساعت حرارت داده شدند. مشخصات ساختاري پوشش ها توسط آناليز اشعه ايکس مورد مطالعه قرار گرفت. پوشش اوليه، بازتاب هاي پهني از پرتو ايکس را که بيان کننده يک ساختار نيمه آمورف است، از خود نشان مي دهد. عمليات حرارتي، فاز آمورف را کاهش مي دهد و فازهاي تعادلي نهايي، کريستال هاي Ni3P و Ni به ترتيب با اندازه هاي ۳۲ و ۱۸ نانومتر هستند. نتايج آزمايش ميکروسختي ويکرز نيز نشان داد که پس از عمليات حرارتي در دماي ۲۰۰oC، سختي کاهش مي يابد و ماکزيمم سختي براي نمونه هايي که در دماي ۴۰۰oC عمليات حرارتي شدند حاصل مي شود. دليل اين امر، تشکيل فاز پايدار بين فلزي Ni3P در اين دما مي باشد که باعث رسوب سختي مي گردد. مقاومت به خوردگي پوشش ها در محلول ۳٫۵wt.% NaCl توسط روش هاي پلاريزاسيون پتانسيوديناميک و امپدانس الکتروشيميايي(EIS)  مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج مربوطه نشان داد که با عمليات حرارتي تا دماي ۲۴۰oC، مقاومت به خوردگي افزايش و سپس در دماهاي بالاتر کاهش مي يابد. عمليات حرارتي در ۴۰۰oC منجر به کريستاله شدن فاز آمورف و افزايش تعداد مرزدانه هاي موجود که بسيار مستعد به خوردگي هستند مي شود. بنابراين عمليات حرارتي نمونه هاي الکترولس در ۴۰۰oC مقاومت به خوردگي آنها را به شدت کاهش مي دهد.