مقاله تاثير عمليات حرارتي و اندازه ذره بر تغييرات فازي نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير عمليات حرارتي و اندازه ذره بر تغييرات فازي نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات فاز
مقاله عمليات حرارتي
مقاله نانوذره دي اکسيد تيتانيوم
مقاله اندازه دانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايگاني مدد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ژاله بابك
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي غزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير تحقيقات فراواني درباره دي اکسيد تيتانيوم و خصوصيات آن انجام شده که اکثر آنها به دليل توانايي اين ماده در حذف آلاينده ها و استفاده آن در سطوح خود تميزشونده و مبدل هاي انرژي خورشيدي است. آناتاز و روتايل دو فاز بلوري اصلي دي اکسيد تيتانيوم هستند. ساختار بلوري و خواص فيزيکي نانوذره دي اکسيد تيتانيوم تحت عمليات حرارتي تغيير مي کند. در اين پژوهش اثر اندازه ذرات در انتقال فاز از آناتاز به روتايل تحت عمليات حرارتي بررسي و از دو پودر با ميانگين اندازه دانه هاي ۳۰ نانومتر (A) و ۷۰ نانومتر (B) استفاده شده است. پودرها در دماهاي ۴۰۰- ۱۰۰۰ درجه سانتي گراد به مدت دو ساعت در حضور هوا گرمادهي و به آرامي سرد شدند. مشخصه يابي پودرهاي حاصل با ميکروسکوپ الکتروني عبوري، تکنيک پراش اشعه ايکس و روش بت (BET) انجام شد. تغيير در اندازه و مورفولوژي دانه ها با ميکروسکوپ الکتروني عبوري مشاهده شد، همچنين اثر اندازه ذرات روي انتقال فاز آناتاز و روتايل با پراش اشعه ايکس بررسي گرديد. انتقال فاز براي پودر A در مقايسه با پودر B در دماي پايين تري صورت گرفت که احتمالا به واسطه تفاوت در ساز و کار رشد دانه ها براي پودر  Aو B است.