مقاله تاثير عمليات حرارتي پيرسازي بر مقاومت به سايش آلياژهاي Al-Si و بررسي تغييرات الگوهاي پراش اشعه ايکس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثير عمليات حرارتي پيرسازي بر مقاومت به سايش آلياژهاي Al-Si و بررسي تغييرات الگوهاي پراش اشعه ايکس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پير سختي
مقاله سايش
مقاله آلياژ ريختگي آلومينيوم
مقاله اشعه ايکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندرحيمي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني فر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حال حاضر، براي بهينه سازي خواص سايشي آلياژهاي Al-Si از عمليات حرارتي پيرسازي استفاده گرديد. براي رسيدن به اين هدف، منيزيم در هنگام ريخته گري به آلياژ مربوطه افزوده شد و بعد از همگن سازي، عمليات حرارتي رسوب سختي در آلياژ Al-4Si-1Mg انجام گرفت، نمونه هاي مورد نظر بعد از عمليات محلول سازي در دماي۵۴۰°C  تحت عمليات پيرسختي در دماهاي۱۸۰-۲۴۰oC  و زمان ۸-۱ ساعت قرار گرفتند. نمونه ها در دو حالت ريختگي (as cast) و عمليات حرارتي شده مورد تست سايش قرارگرفتند. تست سايش از نوع پين و ديسک مي باشد و بار اعمالي در محدوده ۵-۳۰N انتخاب شد. از سطح سايش تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي به عمل آمد و مشاهده گرديد که نمونه هاي رسوب سخت شده نرخ سايش پايين تري نسبت به نمونه ها بدون عمليات حرارتي دارند و تغييرات قابل ملاحظه اي در مکانيزم هاي سايش ايجاد شده است که دليل آن ازبين رفتن ساختارهاي بين دندريتي و تشکيل رسوبات پايدار و نيمه پايدار در حالت عمليات حرارتي مي باشد که در نتيجه آن سختي و استحکام به مقدار قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد. بهترين خواص سايشي در دماي پيرسختي ۲۱۰oC و زمان ۸ ساعت به دست آمد. همچنين، پيک هاي پراش اشعه ايکس در اثر تغيير فرم پلاستيک و افزايش دانسيته نابجايي ها در سطوح زيرين سايش پهن تر شدند.