مقاله تاثير عملکرد آنتي اکسيدانهاي BHT، BHA و TBHQ در پايداري بخش چرب و مدت نگهداري سوسيس و کالباس هاي حرارت ديده و خام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثير عملکرد آنتي اکسيدانهاي BHT، BHA و TBHQ در پايداري بخش چرب و مدت نگهداري سوسيس و کالباس هاي حرارت ديده و خام
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآورده گوشتي
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله هيدروکسي آنيزول بوتيله
مقاله هيدروکسي تولوئن بوتيله و ترشياري بوتيل هيدروکينون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين راه هاي فساد فرآورده هاي گوشتي خام و حرارت ديده، اکسيداسيون چربي و يا بخش چرب آنهاست. در اين تحقيق، به منظور جلوگيري از فساد اکسيداتيو نمونه هاي سوسيس و کالباس، از سه نوع آنتي اکسيدان مصنوعي هيدروکسي آنيزول بوتيله (BHA)، هيدروکسي تولوئن بوتيله (BHT) و ترشياري بوتيل هيدروکينون (TBHQ) استفاده گرديد. محصولات گوشتي مورد آزمايش نيز شامل چهارنمونه سوسيس و کالباس بود که آنتي اکسيدانهاي مذکور با غلظت هاي مختلف به خمير گوشتي اين فراورده ها افزوده شد. نتايج عملکرد آنتي اکسيدانهاي اضافه شده در پايداري بخش چرب فرآورده هاي گوشتي وافزايش مدت نگهداري اين محصولات طي دو روش «پايداري در کپسول اکسيژن» و «پايداري در مدت نگهداري» تعيين و در نهايت مشخص گرديد که در نمونه هاي سوسيس و کالباس حرارت ديده اي که به صورت توام از آنتي اکسيدانهاي TBHQ و BHA به ميزان ۰٫۰۶ درصد و نيز در فرآورده هاي گوشتي خام که از BHA به تنهايي به ميزان ۰٫۰۱ درصد استفاده شده به ترتيب بيشترين و کمترين زمان پايداري در برابر اکسيداسيون و مدت نگهداري را دارا بودند. اين پژوهش طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ در شرکت سهامي خاص کشت دانه هاي روغني تهران انجام گرديد.