مقاله تاثير عملکرد صندوقهاي قرض الحسنه بر توسعه مالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير عملکرد صندوقهاي قرض الحسنه بر توسعه مالي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوقهاي قرض الحسنه
مقاله سياستهاي اعتباري
مقاله سياستهاي پولي
مقاله توسعه مالي
مقاله شاخصهاي مالي
مقاله کمکهاي مردمي
مقاله هيات امناي صندوق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي مولايي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صندوقهاي قرض الحسنه، خود، جزيي از سيستم مالي محسوب مي شوند و به همين جهت، توسعه مالي در کل کشور، هم تحت تاثير توسعه مالي صندوقها، و هم تحت تاثير عواملي است که در اثر تغيير مقررات و يا ساير عوامل بطور غيرمستقيم مي تواند بر توسعه مالي نقش داشته باشد.
با توجه به اطلاعات بدست آمده از شاخصهاي بخش مالي در ابعاد مختلف، شاخصهاي جديدي توسط سازمانهاي بين المللي براي توسعه مالي کشورها ارايه شده است. اين پژوهش نشان مي دهد که توسعه مالي در استانهاي کشور از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت است. تاثير صندوقهاي قرض الحسنه دربرخي از استانها بطور نسبي در توسعه مالي بيشتراست؛ زيرا داراي نظام کنترلي و نظارتي بهتر هستند. علاوه بر آن اين صندوقها نياز بيشتري به تقويت محيط عملياتي و آموزشي دارند. بر اساس يک سري از شاخصها، توسعه مالي با توجه به رشد صندوقهاي قرض الحسنه در مقايسه با برخي از مناطق جهان بهتر بوده؛ زيرا اين صندوقها بايد مورد نظارت دقيق تري قرار گيرند.