مقاله تاثير عواملي بجز سياست آزادسازي بـر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير عواملي بجز سياست آزادسازي بـر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله مناطق آزاد تجاري
مقاله مناطق آزاد صنعتي
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله نرخ تورم
مقاله سرمايه گذاري داخلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مدل جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران با توجه به ادبيات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتايج نشان مي دهد که نرخ تورم اثر؛ منفي و سرمايه گذاري داخلي اثر مثبت بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به اين مناطق دارد. حاصل اين پژوهش اين است که يکسري تدابير، فراسوي آزادسازي صرف ورود سرمايه خارجي براي موفقيت در جذب سرمايه گداري خارجي به مناطق لازم است. اگر ايران در ايجاد محيط مناسب اقتصادي براي سرمايه گذاران داخلي؛ اعم از کل اقتصاد ملي و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمايه گذاران خارجي به مناطق آزاد نيز موفق خواهد بود. اين پژوهش نشان مي دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمايه گذاران داخلي به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوري در ايران است که اين امر از يک طرف باعث کاهش سرمايه خارجي به مناطق مي گردد و از طرف ديگر جذب کم سرمايه داخلي نيز به دليل اثر مکملي آن بر جذب سرمايه خارجي، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مناطق را کاهش مي دهد.