مقاله تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر ميزان گرايش اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعاليت هاي پژوهشي در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر ميزان گرايش اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعاليت هاي پژوهشي در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باشگاه پژوهشگران جوان
مقاله فعاليت هاي پژوهشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با عنوان «تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر ميزان گرايش اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعاليت هاي پژوهشي در سال ۱۳۸۸» است. هدف اين پژوهش شناخت عوامل تاثيرگذار بر اين موضوع و دستيابي به يک الگوي نظري تحليلي است. روش تحقيق اين پژوهش، پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه است. نمونه مورد مطالعه ۲۳۵ نفر از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي منطقه ۱۲ هستند که به صورت تمام شماري انتخاب شده اند. در اين مقاله به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار spss و Lisrel استفاده شده است.
نتايج اين پژوهش بر وجود يک الگوي خطي و مستقيم رابطه آماري بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته حکايت دارد. به عبارت ديگر رابطه معني داري بين عوامل فرهنگي (ارزش و منزلت محقق، نوع فعاليت اعضاي باشگاه، مکان فعاليت اعضاي باشگاه، امکانات تحقيقاتي دانشگاه، تصويب به موقع فعاليت هاي پژوهشي) و عوامل اجتماعي (تحصيلات و درآمد اعضاي باشگاه، پايگاه اجتماعي والدين اعضاي باشگاه، مديريت پژوهشي باشگاه با ميزان گرايش اعضاي باشگاه) به انجام فعاليت هاي پژوهشي (تاليف مقاله پژوهشي، ترجمه يا تاليف کتاب، شرکت در همايش هاي علمي، اجراي طرح هاي پژوهشي، مطالعه آزاد علمي، همکاري در اجراي طرح) وجود دارد.