مقاله تاثير عوامل تغذيه اي در ايجاد پوسيدگي شيشه شير در كودكان ۴-۲ ساله مهدكودك هاي شهر زاهدان ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل تغذيه اي در ايجاد پوسيدگي شيشه شير در كودكان ۴-۲ ساله مهدكودك هاي شهر زاهدان ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه با شيشه
مقاله تغذيه با شير مادر
مقاله پوسيدگي شيشه شير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري ژينوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پوسيدگي شيشه شير نوعي پوسيدگي وسيع و پيشرونده در سيستم دنداني شيري مي باشد كه در اثر تجمع مايعات قابل تخمير روي دندان ها ايجاد مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين تاثير عوامل تغذيه اي در ايجاد پوسيدگي شيشه شير در كودكان ۴-۲ ساله شهر زاهدان انجام گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي – مقطعي كه در سال ۱۳۸۵ انجام شد، عادت هاي شير خوردن كودك در نوزادي نظير تغذيه با شير مادر يا شيشه و تناوب مصرف آن در روز و شب در۲۳۰ كودك ۴-۲ ساله زاهدان كه با روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده بودند مورد بررسي قرار گرفت. معاينه كودك با سوند و آينه انجام گرفت. معيار تشخيص پوسيدگي شيشه شير پوسيدگي حداقل دو دندان سنترال ماگزيلا بود.
يافته ها: شيوع پوسيدگي شيشه شير در جمعيت مورد مطالعه ۱۳ درصد بود. فاكتورهاي تغذيه با شير مادر، دفعات تغذيه با شيشه در شب، مراجعه به دندانپزشك و جنس با عارضه ارتباط معني دار داشتند(p<0.05) . دفعات تغذيه از شير مادر در شب، تغذيه با شيشه در شب يا روز تاثيري در ايجاد پوسيدگي شيشه شير نداشتند.
نتيجه گيري: شيوع پوسيدگي شيشه شير در مصرف كنندگان شير مادر پايين تر و در كودكاني كه به دفعات متعدد در شب با شيشه تغذيه مي شدند همچنين پسران بالاتر بود.