مقاله تاثير عوامل خانوادگي و رواني بر فرار دختران از خانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل خانوادگي و رواني بر فرار دختران از خانه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختران فراري
مقاله اعتماد به نفس
مقاله استقلال
مقاله انگيزه
مقاله حمايت خانوادگي
مقاله خانواده هاي سخت گير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابخش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي و رواني بر فرار دختران از خانه، ۷۳ نفر از دختران فراري موجود در كانون اصلاح و تربيت تهران به صورت در دسترس انتخاب و با پرسش نامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد كه دختران فراري از اعتماد به نفس پاييني برخوردارند، بي انگيزه اند، استقلال كمي احساس مي كنند، حمايت خانوادگي پاييني دارند و از خانواده هاي سخت گير هستند.