مقاله تاثير عوامل فردي و خانوادگي بر سازگاري دانشجويان با محيط دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل فردي و خانوادگي بر سازگاري دانشجويان با محيط دانشگاه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاوتهاي خانوادگي و فردي
مقاله دانشجويان
مقاله سازگاري با محيط دانشگاه
مقاله سازگاري آموزشي
مقاله اجتماعي و فردي هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشنايي مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند فعلي آموزش عالي در ايران بر اهميت چگونگي سازگاري دانشجويان با محيط دانشگاه تاکيد دارد. در تحقيقات پيشين بر متغيرهاي فردي در سازگاري دانشجويان با محيط دانشگاه تاکيد شده و به متغيرهاي خانوادگي چندان توجهي نشده است. در اين پژوهش علاوه بر متغيرهاي فردي، نقش متغيرهاي خانوادگي نيز در سازگاري دانشجويان با محيط دانشگاه بررسي شده است. براي اولين بار در کشور ايران، تعداد ۲۹۲ نفر از دانشجويان (۷۷ دختر و ۲۱۵ پسر) دانشکده هاي مهندسي برق دانشگاههاي صنعتي شريف، خواجه نصيرالدين طوسي و علم و صنعت ايران با ميانگين سني ۱۹٫۷۴ و انحراف استاندارد ۰٫۸۵ از طريق پرسشنامه سازگاري دانشجويان با محيط دانشگاه (SACQ) ارزيابي شدند. براي يافتن تاثير متغيرهاي خانوادگي و فردي بر سازگاري دانشجويان با محيط دانشگاه از تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که با بهبود صميميت بين پدر و مادر، حمايت پدر و مادر، وضعيت آموزشي، اجتماعي و اقتصادي پدر و مادر، علاقه مندى فرد به رشته تحصيلي، هوش و پذيرش مسووليتهاي فردي، سازگاري دانشجويان با محيط دانشگاه نيز بهبود مي يابد.