مقاله تاثير عوامل فيزيکي (باد و دما) بر ژئوپليتيک منطقه خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل فيزيکي (باد و دما) بر ژئوپليتيک منطقه خليج فارس
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپليتيک
مقاله خليج فارس
مقاله دماي سطح آب
مقاله باد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: رييس السادات سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين شاخه هاي علوم سياسي، ژئوپليتيک يا جغرافياي سياسي است. و يکي از عوامل مهم قابل بررسي در ژئوپليتيک، رابطه بين آب و هوا و سياست است. تاکنون اهميت سياسي منطقه خليج فارس از ديدگاههاي مختلف از جمله اهميت سوق الجيشي، بازرگاني، اقتصادي، منابع سرشار انرژي نفت و گاز، منابع عظيم آبزيان دريايي و غيره مورد بررسي قرار گرفته، اما کمتر کسي اهميت سياسي منطقه خليج فارس را با تاکيد بر آب و هواي خاص اين ناحيه مورد توجه قرار داده است. با توجه به اهميت اين موضوع، در اين پژوهش سعي مي شود علاوه بر شناخت و بررسي عوامل ژئوپليتيکي منطقه خليج فارس، به بررسي و شناخت آب و هوا (به خصوص وزش باد و دماي سطح آب) و تاثير آن بر سياست منطقه پرداخته شود.
فرضيه مورد بررسي در اين راستا عبارت است از: محدوده دمايي ثابت خليج فارس (بين ۲۲٫۵ تا۳۱٫۵ )، منطقه امني را براي تجارت در خليج فارس ايجاد کرده و علاوه بر آن در حضور قدرتهاي بزرگ تاثيرگذار است.
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي تحليلي است، بدين معنا که ابتدا با روش توصيفي به اهميت و شناخت عوامل ژئوپليتيک منطقه خواهيم پرداخت و سپس به بررسي آب و هوا با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي موجود با نرم افزارهاي خاص از جمله مطلب و دلفي، در مورد باد و دماي سطح آب بين سالهاي ۱۹۹۹ -۲۰۰۵ (استخراج شده از داده هاي مربوط به دما و باد اطلس داده هاي لويتس و PODAAC و نيز با مقايسه با پايگاه داده هاي COADS و پايگاهNCEP  به صورت تفکيک يک درجه در يک درجه طول و عرض جغرافيايي) پرداخته خواهد شد.
از نتايج به دست آمده در اين تحقيق اين است که آب و هواي خاص خليج فارس يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر ژئوپليتيک منطقه، به خصوص در جذب ابرقدرتها و ايجاد مکان مناسب تجاري است.