مقاله تاثير عوامل pH و دما بر روي رشد دو گونه از قارچ Monascus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير عوامل pH و دما بر روي رشد دو گونه از قارچ Monascus
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Monascus purpureus
مقاله Monascus fumeus
مقاله دما
مقاله pH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري بروجني حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: شادزي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي فر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Monascus يک قارچ ميکروسکوپي با کاربردهاي مختلف صنعتي از جمله توليد پيگمان هاي غذايي و داروي کاهش دهنده کلسترول است. با توجه به اينکه به تازگي در ايران دو گونه از اين قارچ بنام هاي M.purpureus و M.fumeus توسط نگارندگان اين مقاله جداسازي و شناسايي گرديد، به منظور تعيين شرايط بهينه رشد، اثر دما و pH روي رشد اين دو گونه با روش کشت در محيط جامد و اندازه گيري قطر کلني در چهار دماي مختلف ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتيگراد و در pHهاي ۴، ۴٫۵، ۵، ۵٫۵ و ۶ بررسي گرديد. نتايج بدست آمده از اندازه گيري قطر کلني ها به کمک نرم افزار آماري SPSS تحليل گرديد و دما و pH مناسب براي رشد هر کدام مشخص شد. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که براي گونه M.purpureus دماي ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتيگراد با pHهاي ۴ تا ۵ رشد بهتري را ايجاد نموده و براي گونه M.fumeus دماي ۳۰ تا ۳۵ با pHهاي ۴ تا ۵٫۵ رشد بيشتري را القا مي نمايند.