مقاله تاثير غلظت سرم FBS بر انجماد سلول هاي اسپرماتوگونياي جداشده از موش نابالغ به روش MACS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير غلظت سرم FBS بر انجماد سلول هاي اسپرماتوگونياي جداشده از موش نابالغ به روش MACS
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي بنيادي اسپرماتوگونيا
مقاله جداسازي سلولي با روش مغناطيسي
مقاله انجماد
مقاله ناباروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنت علي پور فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي گيلاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري يزدي پوپك
جناب آقای / سرکار خانم: دانش زاده محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: خاك زاد هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: جداسازي سلول هاي اسپرماتوگونيا از موش نابالغ NMRI (national medical research institute) با روش جداسازي مغناطيسي سلولي و بررسي تاثير غلظت FBS (Fetal Bovine Serum) بر ميزان زنده ماندن اين سلول ها پس از انجماد.
مواد و روش ها: بيضه جدا شده از موش هاي ۶ روزه نژاد NMRI ابتدا در دو محيط آنزيمي مختلف قرار داده شد. ابتدا ۸ تا ۹ دقيقه در محيط اول حاوي آنزيم هاي کلاژناز، تريپسين و DNAseI و پس از شستشو با محيط (Dulbecco’s Modified Eagle Medium: Nutrient Mixture F-12) DMEM/F12 به مدت ۱۰ تا ۱۲ دقيقه در محيط دوم حاوي آنزيم هاي کلاژناز، تريپسين، DNaseI، هيالورونيداز و EDTA (Ethylene Diamine Tetra acetic Acide) قرار گرفت. سپس سوسپانسيون منفرد سلولي به دست آمد. در مرحله بعد سلول ها با استفاده از روش جداسازي (magnetic activated cell sorting) MACS جدا شدند. سپس درصد خلوص اين سلول ها به وسيله فلوسايتومتري مشخص شد. در مرحله انجماد، سلول ها به وسيله محيط هاي انجمادي حاوي محيط KSOM (potassium simplex optimized medium) به علاوه ۱۰ درصد  DMSO (Dimethyl sulfoxide)تکميل شده با ۳ غلظت مختلف ۵۰، ۶۰ و ۷۰ درصد از FBS منجمد شد که به ترتيب گروه اول، دوم و سوم نام گرفت.
يافته ها: ميزان زنده ماندن سلول ها پس از تيمار آنزيمي ۰٫۶۰±۹۱٫۶۶ درصد و بعد از جداسازي به روشMACS ،۹۵٫۲۵±۰٫۳۳  درصد و ميزان خلوص سلول هاي جداسازي شده ۲٫۲۰±۹۳٫۷۹ درصد بود. ميزان زنده ماندن سلول ها پس از انجماد، در گروه اول ۰٫۱۵±۳۹٫۰۹ درصد و و در گروه دوم ۶٫۹۸±۸۵٫۵۵ درصد و در گروه سوم ۱٫۳۸±۹۰٫۲۹ درصد بود. اين ميزان بين گروه اول با گروه هاي دوم و سوم اختلاف معني داري نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که افزايش دما زمان هضم بافت بيضه را در محيط آنزيمي کاهش مي دهد. با استفاده از آنتي بادي a6 اينتگرين و دانه هاي مغناطيسيDynabead  ميزان بيشتري از سلول ها زنده مانده و با درجه خلوص بالاتري جدا مي شوند. همچنين بقاي سلول ها در محيط انجمادي حاوي ۶۰ الي ۷۰ درصد FBS افزايش مي يابد.