مقاله تاثير غلظت و توزيع اندازه ذرات رنگدانه بر رفتار رئولوژيكي مركب هاي ليتوگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۹۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثير غلظت و توزيع اندازه ذرات رنگدانه بر رفتار رئولوژيكي مركب هاي ليتوگرافي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مركب ليتوگرافي
مقاله توزيع اندازه ذرات
مقاله غلظت
مقاله رئولوژي
مقاله گرانروي
مقاله تيكسوتروپي
مقاله مدول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پيشوايي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سروش نيا شقايق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مركب چاپ ليتوگرافي بر پايه رزين هاي مالئيك و آلكيدي تهيه شده و سپس پارامترهاي رئولوژيكي از قبيل گرانروي برشي، تيكسوتروپي، مدول هاي ذخيره و اتلاف و گرانروي ديناميكي مطالعه شده است. مشاهده شد كه مقادير گرانروي با افزايش غلظت رنگدانه و كاهش توزيع اندازه ذرات شديدا افزايش مي يابند. ميزان تيكسوتروپي يا وابستگي به زمان در نمونه هاي با ذرات ريزتر و نيز نمونه هايي كه در آنها درصد رنگدانه افزايش داشته قابل توجه مي باشد. اين رفتار نتيجه ساختار شبكه اي و تجمعي ذرات كربن بلك و نيز برهم كنش هاي آنها با يكديگر و با رزين مي باشد. با كاهش اندازه ذرات و يا افزايش غلظت رنگدانه، مدول هاي ذخيره و اتلاف هر دو افزايش مي يابند. همچنين اختلاف بين پارامترهاي ديناميكي در فركانس هاي پايين مشهودتر است.