مقاله تاثير غني سازي با ترکيب NaFeEDTA بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي بيسکويت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثير غني سازي با ترکيب NaFeEDTA بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي بيسکويت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غني سازي
مقاله بيسکويت
مقاله NaFeEDTA
مقاله عدد پراکسيد
مقاله شکنندگي
مقاله آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي عبدالصمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سيداحمديان فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: هراتيان پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر ترکيب NaFeEDTA با سطوح مختلف بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي بيسکويت پتي بور مورد ارزيابي قرار گرفت .NaFeEDTA  در مقادير ۵۷۶، ۷۲۰، ۸۶۴، ۱۰۰۸ و ۱۱۵۲ ميلي گرم در کيلوگرم به فرمولاسيون بيسکويت افزوده شد، به طوري که ۱۰۰ گرم بيسکويت در هر فرمول به ترتيب حاوي ۷٫۲، ۹، ۱۰٫۸، ۱۲٫۶ و ۱۴٫۴ ميلي گرم آهن باشد. بيسکويت هاي غني شده در بسته بندي پلي اتيلني به مدت ۲ ماه در دماي محيط (۱۷-۲۰°C) و دور از نور نگهداري شدند. غني سازي با NaFeEDTA تاثير معني  داري بر روي مقاديرpH ، خاکستر و رطوبت بيسکويت هاي غني شده نسبت به کنترل نداشت. نتايج بدست آمده از دستگاه جذب اتمي نشان داد که مقدار آهن در بين بيسکويت هاي غني شده و کنترل به طور معني  داري اختلاف دارد (p<0.05) .درصد افت آهن در نمونه هاي غني شده به ترتيب ۲٫۶۳، ۰٫۳۳، ۰٫۶۴، ۲٫۵۳ و ۱٫۱۸ درصد محاسبه شد. عدد پراکسيد در تمام نمونه ها در طول مدت نگهداري (۶۰ روز) افزايش يافت، اما در بيسکويت هاي غني شده افزايش عدد پراکسيد خصوصا از روز ۲۸ به بعد، بيشتر از نمونه کنترل بود. افزودن NaFeEDTA با سطوح مختلف تاثير معني  داري بر شکنندگي بيسکويت هاي غني شده نداشت. نتايج حاصل از ارزيابي حسي نشان داد که افزودن NaFeEDTA به فرمولاسيون تاثير معني  داري بر رنگ، طعم و بافت بيسکويت پتي بور دارد (P<0.05) .با توجه به نتايج و همچنين مقدار توصيه شدهء NaFeEDTA  براي غني سازي (حداکثر ۱۰ ميلي گرم آهن و ۶۷ ميلي گرم EDTA به طور روزانه)، مقدار ۷۲۰ ميلي گرم در کيلوگرم از اين ترکيب (معادل با ۹ ميلي گرم آهن در ۱۰۰ گرم) به عنوان مقدار مناسب براي غني سازي بيسکويت پيشنهاد شد.