مقاله تاثير فاصله کاشت بر مشخصه هاي رويشي درختان پالونيا (Paulownia fortunei) (مطالعه موردي: طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا، گرگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير فاصله کاشت بر مشخصه هاي رويشي درختان پالونيا (Paulownia fortunei) (مطالعه موردي: طرح جنگلداري دكتر بهرام نيا، گرگان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالونيا
مقاله فاصله کاشت
مقاله توليد چوب
مقاله رويش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفر داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين مناسب ترين فاصله كاشت با حداكثر توليد در واحد سطح، گونه تندرشد و غيربومي پالونيا از کشور چين در خزانه جنگل آموزشي و پژوهشي شصت کلاته گرگان در فواصل کاشت ۶×۵، ۶×۸ و۷×۷ متر در سه تکرار به صورت طرح بلوک کاملا تصادفي کاشته شدند. مشخصه هاي درختان چهارده ساله شامل قطر برابر سينه، ارتفاع کامل، طول تنه بدون شاخه، دو قطر عمود بر هم تاج اندازه گيري و سپس مشخصه هاي حجم تنه، طول و حجم تاج و مقدار رويش هاي جاري و متوسط ساليانه و در دوره به روش آناليز تنه محاسبه شد. تجزيه و تحليل واريانس داده ها به كمك آزمون F و مقايسه ميانگين ها به روش دانكن صورت گرفت. نتايج نشان داد که بين فواصل کاشت از نظر مشخصه هاي رويشي اختلاف معني داري در سطح يک درصد وجود دارد. همچنين مشخص شد كه تا زمان انجام اين تحقيق، درختان به جز فاصله کاشت ۶×۸ متر هنوز به حداکثر رويش متوسط حجمي به منظور بهره برداري نرسيده اند. به طوركلي، نتايج حاكي است که درختان در فاصله کاشت ۷×۷ متر، ميانگين بيش تري از نظر رويش قطري، ارتفاعي و حجمي پايه اي در دوره دارند، ولي با توجه به تعداد پايه نهايي در هکتار، فاصله کاشت ۶×۵ متر با ۲۴٫۶۵ متر مکعب در هکتار، بيشترين متوسط سالانه توليد چوب در هکتار را نسبت به ديگر فواصل کاشت دارد.