مقاله تاثير فاكتورهاي آب و هوايي بر اسپورزايي قارچ عامل بيماري بلاست برنج در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير فاكتورهاي آب و هوايي بر اسپورزايي قارچ عامل بيماري بلاست برنج در استان گيلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله بلاست
مقاله پي شآگاهي
مقاله اپيدميولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي نژاد صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه جامعي در ارتباط با تعيين فاكتورهاي پيش بيني كننده بيماري بلاست برنج و ارزيابي خسارت ناشي از اين بيماري در استان گيلان در دست اجرا است. در بخش مقدماتي اين تحقيق، تاثير فاكتورهاي اقليمي بر جمعيت مزرعه اي اسپورهاي عامل بلاست (Pyricularia grisea) و پيش آگاهي بيماري مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور طي فصل زراعي سال هاي ١٣٨٥ و ١٣٨٦ در سه شهرستان رشت، انزلي و لاهيجان مزارعي در فاصله ٥ كيلومتري ايستگاه هاي هواشناسي انتخاب شد و تراكم اسپورهاي هوازاد در اين مزارع به كمك اسپورتراپ و به صورت روزانه اندازه گيري شد. داده هاي آب و هوايي شامل مقدار بارش (بر حسب ميلي متر)، بيشينه و كمينه درجه حرارت روزانه، بيشينه و كمينه رطوبت نسبي روزانه و ساعات آفتابي از ايستگاه هاي هواشناسي دريافت گرديد. سپس ارتباط بين جمعيت اسپورهاي شكارشده با فاكتورهاي آب و هوايي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و مهم ترين فاكتورهاي موثر آب و هوايي در جمعيت مزرعه اي اسپورهاي عامل بيماري بلاست و نهايتا پيش آگاهي بيماري تعيين گرديد. در اين تحقيق مشخص شد كه مقدار بارش، كمينه رطوبت نسبي روزانه، بيشينه درجه حرارت روزانه و ساعات آفتابي از مهم ترين عوامل پيش بيني كننده بيماري بلاست برنج در استان گيلان هستند و وجود شرايط مناسب آب و هوايي مانند بارندگي، افزايش كمينه رطوبت نسبي روزانه، كاهش بيشينه درجه حرارت روزانه و كاهش ساعات آفتابي (هواي ابري) به افزايش جمعيت مزرعه اي اسپورهاي عامل بلاست و وقوع بيماري بلاست در مزرعه طي هفت تا ده روز بعد از وقوع شرايط مساعد كمك قابل توجهي خواهد نمود.