مقاله تاثير فرآيند خشک کردن نهايي با مايکروويو و هواي داغ بر پارامترهاي خشک کردن انگور خشک شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱۰۸ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير فرآيند خشک کردن نهايي با مايکروويو و هواي داغ بر پارامترهاي خشک کردن انگور خشک شده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کردن نهايي
مقاله خشک کرده انگور
مقاله مدلسازي
مقاله مايکروويو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ده بوره راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه امکان استفاده از روش مايکروويو براي خشک کردن نهايي دو نوع انگور خشک شده (آفتابي و تيزابي) بررسي گرديد. بدين منظور نمونه هاي مورد مطالعه در حمام آب با دما (۲۵, ۴۵°C) و زمان (۶۰ و ۳۰ دقيقه) معين شستشو داده شده و پس از حذف آب سطحي، با روش هاي مايکروويوي (در دو توان ۲۷۰ و ۴۵۰ وات) و روش جريان هواي داغ (روش جابجايي) در دماي ۵۰°C خشکانيده شدند. درصد جذب آب، ضريب نفوذ موثر رطوبت و شاخص هاي رنگ هانتر L) بعنوان روشنايي و نسبت (a/b اندازه گيري گرديد. براي تعيين مناسبترين مدل رياضي جهت توصيف رفتار خشک شدن نمونه ها، برازش ۱۰ مدل رياضي از طريق تعيين ضريب تبيين (R2)، مربع خي (χ۲) و ريشه مربعات ميانگين خطا (RMSE) ارزيابي گرديد. نتايج نشان داد که درصد جذب آب نمونه هاي تيزابي حدود ۳ تا ۴٫۵ برابر نمونه هاي آفتابي است. طبق نتايج بدست آمده، خشک کردن در دوره سرعت نزولي رخ مي دهد. بر اساس ارزيابي مدل ها، مدل دو جمله اي داراي بالاترين مقدارR2 و کمترين مقدار χ۲ و RMSE مي باشد. نتايج نشان مي دهد که روش خشک کردن نهايي، رنگ محصول را تحت تاثير قرار مي دهد و همچنين استفاده از روش مايکروويو براي خشک کردن نهايي تابع توان مورد استفاده و نوع محصول است.