مقاله تاثير فرايندهاي تغيير بر مهارت هاي مقاومت در برابر سوء مصرف مواد در كارگران پتروشيمي: کاربرد مدل TTM در آموزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پايش از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثير فرايندهاي تغيير بر مهارت هاي مقاومت در برابر سوء مصرف مواد در كارگران پتروشيمي: کاربرد مدل TTM در آموزش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير
مقاله مدل مراحل تغيير (TTM)
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله مهارت هاي مقاومت
مقاله کارگران پتروشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي ‌روچي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي نقش فرآيندهاي تغيير بر مهارت هاي مقاومت در برابر سوء مصرف مواد در کارگران پتروشيمي عسلويه انجام شد. اين مطالعه يک مطالعه تجربي از نوع تصادفي شاهد دار بود و ۱۸۱ نفر از کارگران شرکت هاي مجتمع پتروشيمي عسلويه در دو گروه (گروه آزمون ۹۰ نفر و گروه کنترل ۹۱ نفر) در آن شركت داشتند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل مراحل تغيير(Trans Theoretical Model-TTM)  بود.
در ارتباط با استفاده از فرايندهاي تغيير در خصوص انجام مهارت هاي مقاومت در مرحله آزمون پايه و در افراد هر دو گروه، تفاوت معني داري در استفاده از فرآيندهاي تغيير بين دو گروه مشاهده نشد؛ اما پس از مداخله، گروه آزمون به طور معني داري از تمامي فرآيندهاي تغيير، به جز تسكين نمايشي، نسبت به آزمون پايه بيشتر استفاده كرده بودند. اما در گروه شاهد تغيير معنا دار آماري در استفاده از هيچكدام از فرايندهاي تغيير، به جز آزادي اجتماعي، مشاهده نشد و مشخص گرديد که فرايندهاي تغيير موجود در مدل
TTM مي توانند باعث افزايش مهارت هاي مقاومت در سوء مصرف مواد در کارگران شوند.