مقاله تاثير فرمالدهيد بر عملکرد موتور اشتعال تراکمي سوخت همگن با سوخت گاز طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۸۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تاثير فرمالدهيد بر عملکرد موتور اشتعال تراکمي سوخت همگن با سوخت گاز طبيعي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور اشتعال تراکمي سوخت همگن
مقاله شروع احتراق
مقاله گاز طبيعي
مقاله فرمالدهيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از يک مدل ترموديناميکي و در نظر گرفتن سينتيک تفصيلي شيميايي به بررسي عملکرد يک موتور اشتعال تراکمي سوخت همگن با سوخت گاز طبيعي پرداخته شده است. سپس تاثير افزودن مقادير مختلف فرمالدهيد به سوخت، بر روي متغيرهاي عملکردي موتور مطالعه شده است. نتايج نشان مي دهد که مي توان با افزودن فرمالدهيد به سوخت، محدوده کاري موتور را تغيير داد. از سوي ديگر براي هر شرايط کاري موتور، مقدار افزودني بهينه اي وجود دارد که تحت آن مقدار، کار و توان موتور به بيشينه خود مي رسد. همچنين نشان داده شده است که با استفاده از اين افزودني، مخلوط هوا و سوخت در دماي پايين تري محترق مي شود، بنابراين مي توان دماي ورودي مخلوط را کاهش داد و به اين ترتيب با افزايش بازده حجمي، به کارايي بالاتري دست يافت.