مقاله تاثير فرهنگ ديني بر شکل گيري خانه مقايسه تطبيقي خانه در محله مسلمانان، زرتشتيان و يهوديان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير فرهنگ ديني بر شکل گيري خانه مقايسه تطبيقي خانه در محله مسلمانان، زرتشتيان و يهوديان کرمان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حريم خصوصي
مقاله حق همسايه
مقاله خانه زرتشتيان
مقاله خانه مسلمانان
مقاله خانه يهوديان
مقاله فرهنگ ديني
مقاله مهمان نوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي طغرالجردي سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي پور حسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق با ديدگاه بسياري پژوهشگران، «فرهنگ» عامل اصلي شکل گيري خانه است و نقش مهمي در پايداري اجتماعي دارد، لذا مطالعه فرهنگ هاي ديني براي شناخت الگوهاي رفتاري اقوام و مذاهب گوناگون اهميت مي يابد. با وجود اين، عوامل تاثيرگذار فرهنگ بر محيط انسان ساخت در شهر کرمان، که تکثر فرهنگي و محلات مسکوني متعلق به مسلمانان، زرتشتيان و کليميان دارد، کمتر مطالعه شده است. اين مطالعات مي تواند برنامه ريزان را در تدوين ضوابط راهنماي طراحي و نوسازي اين محلات ياري کند. اين مقاله با الگويي ترکيبي، ابتدا با استفاده از متون مقدسي همچون قران کريم و با تحليل منطقي، به موضوع حريم و مهمان نوازي در فرهنگ اسلامي پرداخته و تاثير ان را بر شکل گيري خانه هاي محله مسلمانان بيان مي کند. سپس افزون بر مطالعات قوم نگاري، با مراجعه به اوستا و تورات نشان مي دهد که چون فضاي معماري قابليت فرهنگ پذيري دارد و فرهنگ نيز در قالب فضاي کالبدي به ظهور مي رسد، لايه اول تاثيرگذار بر معماري خانه هاي کرمان، ناشي از فرهنگ اسلامي (به عنوان فرهنگ حاکم) و در اصولي همچون حفظ حريم خصوصي، رعايت حقوق همسايه و تکريم مهمان است. لايه دوم موثر، که در معماري خانه يهوديان و زرتشتيان ديده مي شود، بر اساس عقايد و رسوم مذهبي انها با بازتعريف و حدودبخشي به اين اصول، شکل گيري فضاهاي فعاليت اختصاصي را براي رسيدن به امنيت، تامين معيشت و رعايت دستورات شريعت در رابطه با زنان و هم کيشان موجب شده است. ادامه اين تحقيق، به دنبال شناخت روش تبديل يافته هاي نظري اين مقاله به ضوابط اجرايي راهنماي طراحي است.