مقاله تاثير فرهنگ سياسي بر مشارکت سياسي زنان و دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير فرهنگ سياسي بر مشارکت سياسي زنان و دانشجويان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت سياسي
مقاله فرهنگ سياسي
مقاله آمريت
مقاله تابعيت
مقاله تساهل
مقاله سعه صدر
مقاله خشونت سياست گريزي
مقاله زنان
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني علي اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار کوشش مي شود تاثير فرهنگ سياسي بر مشارکت سياسي زنان و دانشجويان با رويکردي توصيفي، تحليلي نمايانده شود. فرض اصلي مقاله اين است که هر چند مهلفه هاي فرهنگ سياسي در ايران همچون: فرهنگ آمريت، تابعيت، عدم تساهل و سعه صدر، خشونت و سياست گريزي سبب کاهش مشارکت سياسي زنان و دانشجويان در طول تاريخ گرديده است، ليکن در مقاطع خاص تاريخي مشارکت سياسي افزايش يافته است. چنانکه در انقلاب مشروطه، مشارکت سياسيِ عملي به طور چشمگيري افزايش يافت و حتي زنان نيز براي اولين بار دست به فعاليت هاي سياسي زدند. به طور مشخص در انقلاب اسلامي ايران، مشارکت سياسي زنان به کمال رسيد. در اين انقلاب براي نخستين بار زنان نقشي و سهمي برابر با مردان يافتند. اين انقلاب تجلي مشارکت سياسي در ايران بود. هر چند اندک اندک از گرمي آن کاسته شد.