مقاله تاثير فناروي هاي جهاني اطلاعاتي و ارتباطاتي بر امنيت ملي كشورها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۷۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تاثير فناروي هاي جهاني اطلاعاتي و ارتباطاتي بر امنيت ملي كشورها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي
مقاله مفهوم امنيت
مقاله امنيت اقتصادي
مقاله امنيت سياسي
مقاله امنيت نظامي
مقاله امنيت اجتماعي و فرهنگي
مقاله امنيت زيست محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جانباز ديان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي از دهه ۱۹۸۰ به بعد در كل جهان روز به روز در حال افزايش است، به نظر مي رسد اين فناوري ها با دادن اطلاعات از پيچيدگي هاي موضوعات و مسائل براي دولت ها كاسته اند و در عين حال زمينه را براي وابستگي هاي متقابل پيچيده بين دولت ها فراهم كرده اند. اين كاركرد دوگانه فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي باعث شده است كه از نظر امنيتي مشكلاتي براي كشورها به خصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته كه از لحاظ دسترسي در سطحي پايين تر قرار دارند يا به عبارتي داراي شكاف ديجيتالي نسبت به كشورهاي پيشرفته هستند، به وجود آيد. با توجه به سير تحول مفهوم امنيت و خارج شدن آن از بعد، ص، رف، نظامي، اين مشكلات امنيتي را مي توان در ابعاد مختلف اقتصادي، نظامي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، زيست محيطي و… به بررسي نشست.