مقاله تاثير فناوري اطلاعات بر تعالي در سازمان هاي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير فناوري اطلاعات بر تعالي در سازمان هاي ايراني
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنياد اروپايي مديريت کيفيت
مقاله تعالي سازماني
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله مديريت کيفيت فراگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذگردي سيدحسام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري اطلاعات و مدل هاي تعالي سازماني بر بيشتر سازمان هاي ايراني تاثير گذاشته است و اگر چه در مورد هريک از اين دو موضوع، تحقيقاتي به صورت گسترده در سراسر دنيا انجام گرفته است، اما تحقيقات تجربي معتبر اندکي در مورد ارتباط بين اين دو، به ويژه تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت کيفيت فراگير و يا مدل هاي تعالي سازماني (به عنوان مدل هاي تکامل يافته مديريت کيفيت فراگير) وجود دارد.
اين تحقيق، تاثير به کارگيري فناوري اطلاعات در تعالي سازمان و سيستم مديريت کيفيت آن در شرکت هاي برتر توليدي در ايران را، بر پايه مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت، مورد بررسي قرار مي دهد.
بر اساس نتايج حاصله مشخص گرديد که اندازه سازمان بر عمق پياده سازي سيستم هاي فناوري اطلاعات و مدل تعالي سازماني موثر است. همچنين سازمان هاي ايراني که به صورت گسترده تري از فناوري اطلاعات بهره برده بودند در به کارگيري بهتر مدل تعالي سازماني و دستيابي به امتيازات بالاتر در اين مدل موفقيت بيشتري داشته اند.