مقاله تاثير فناوري اطلاعات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهر اردبيل در سال ۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۸۲ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثير فناوري اطلاعات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهر اردبيل در سال ۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپيوتر
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله it
مقاله پيشرفت تحصيلي و معدل تحصيلي
مقاله کارگاه کامپيوتر
مقاله تعامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق بررسي نقش فناوري اطلاعات به خصوص کامپيوتر و اينترنت بر پيشرفت تحصيلي (معدل تحصيلي) دانش آموزان مقاطع دوم و سوم رشته هاي علوم انساني، رياضي، تجربي، کار و دانش، فني حرفه اي دبيرستان هاي شهر اردبيل در سال تحصيلي۸۴-۸۵ است. نقش فناوري اطلاعات در گرد آوري، انتخاب، پردازش، ذخيره سازي و کاربرد اطلاعات در زمينه هاي مورد نظر و انتقال آنها از طريق کامپيوترهاي چند رسانه اي جهت طراحي، انتخاب مواد آموزشي، مديريت و سازماندهي فرايند ياددهي-يادگيري براي بهبود موفقيت تحصيلي است. از اين رو، از جامعه آماري کليه دانش آموزان دوم و سوم دبيرستان هاي اردبيل نمونه اي به حجم ۱۱۳۹ نفر که به دو گروه کنترل ۵۶۲ نفري دانش آموز بدون کارگاه و گروه آزمايش ۵۷۷ نفري دانش آموزان داراي کارگاه کامپيوتر انتخاب شدند. البته اين تحقيق با همکاري گروه تحقيق سازمان فني آموزش و پرورش شهر اردبيل با معلمان و کارشناسان با تجربه در رشته هاي کامپيوتر، و فني حرفه اي و صاحب مدارک کارشناسي و کارشناسي ارشد مورد تاييد سازمان فني حرفه اي کشور، انجام گرفت.
فرضيه اصلي تحقيق، تاثير فناوري اطلاعات و کاربرد کامپيوتر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است که با انجام تحقيق مقدار F=10.123 براي تعامل کارگاه با جنس بـا مقدار P=0.0002<0.01 در سطح a=0.01 معني دار بود. يعني با %۹۹ اطمينان بين نحوه استفاده از کامپيوتر و فناوري اطلاعات و راهبردهاي جديد با معلمان با تجربه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (دختر و پسر) در مقايسه با دانش آموزاني که از کلاس هاي سنتي بحث يکطرفه معلم استفاده مي کردند، تفاوت معني داري وجود داشت. اين تفاوت ناشي از خود فناوري و ابزارهاي جديد نيست بلکه ناشي از نحوه کاربرد ابزارهاي و راهبردهاي نويني است که با تجربه معلمان کار آزموده عجين گرديده است و صرف فناوري نمي تواند عامل اين تفاوت باشد که نتيجه آن پيشرفت در معدل تحصيلي دانش آموزان مورد مقايسه در گروه کنترل و آزمايش تحقيق است. (معدل تحصيلي پايان ترم گروه آزمايشي ۱۵٫۴۸ و معدل تحصيلي پايان ترم گروه کنترل ۱۵٫۱۰ مي باشد).