مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر يكپارچگي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر يكپارچگي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه منتخب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يكپارچگي اقتصادي
مقاله ICT
مقاله مدل جاذبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات، همگرايي دنيا در حال افزايش است. مفروضات مورد نظر اين مقاله بدين شرح است كه كاربرد فاوا در كشورهاي طرف تجاري، سبب كاهش هزينه مبادلات مي شود.
هدف اين مقاله ارزيابي تاثير فناوري بر يکپارچگي اقتصادي کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران در قالب مدل جاذبه طي دوره ۲۰۰۶-۱۹۷۱ مي باشد. نتايج نشان مي دهد که توسعه فاوا در برخي کشورهاي در حال توسعه اثر مثبت بر يکپاچگي اقتصادي داشته ولي در برخي کشورها هنوز معنادار نمي باشد.