مقاله تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هويت دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هويت دانشجويان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مقاله هويت ايراني
مقاله هويت اسلامي
مقاله هويت قومي
مقاله هويت جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موتمني همايون
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معافي سيده خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: بريماني ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نيازآذري كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واژه هويت در دنياي امروز ذاتا در بحران است. از يک طرف به لحاظ گسترش ارتباطات، فراواني ايده ها و از سوي ديگر به لحاظ جابجايي هاي جمعيتي، التقاط فرهنگها و تمدن ها. عصر جديد را عصر انقلاب در ارتباطات ناميده اند و روشن ترين نشانه اين قرن، انفجار اطلاعات است. اما آيا اين انفجار، لزوما دربردارنده انرژي مثبت و بالنده براي رشد و تعالي انسان است و يا حاوي سموم خطرناک و تخريب گر؟ اکثر استفاده کنندگان از اينترنت و فناوري هاي نوين در ايران را، جوانان تشکيل مى دهند و حجم بالايى از مشترکان تلفن همراه نيز جوانان هستند. به اين دليل مطالعه تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر هويت دانشجويان مي تواند، بخشي از پيامد هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را آشکار سازد. بنابراين، مساله اساسي که در اين پژوهش مطرح مي شود اين است که: آيا فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) مي تواند تاثيري بر هويت دانشجويان داشته باشد؟ اين پژوهش با روش پيمايشي انجام شده است. جمعيت آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي واحد هاي تنکابن، چالوس، آمل، بابل و ساري تشکيل مي دهند و از بين آن ها تعداد ۳۸۱ نفر با روش نمونه گيري طبقه اي متناسب بر اساس جدول آماري کرجسي-مورگان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز با ابزار پرسشنامه جمع آوري شد و با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هويت تاثير مثبت دارد.