مقاله تاثير فناوري هاي نوين رسانه اي بر «قطب خبري» شدن تلويزيون در جامعه (با تاکيد بر سند افق رسانه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثير فناوري هاي نوين رسانه اي بر «قطب خبري» شدن تلويزيون در جامعه (با تاکيد بر سند افق رسانه)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سند افق رسانه
مقاله قطب خبري
مقاله فناوري هاي نوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي اناركي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، به عنوان مهم ترين سازمان رسانه اي کشور، در سال ۱۳۸۳ با تصويب سند افق رسانه، راهبرد هاي خود را براي يک دوره ده ساله تدوين کرد. در اين سند حوزه هاي مختلف از جمله «خبر» و «فني» مورد توجه قرار گرفته اند و تاکيد شده است با بهره گيري از فناوري هاي نوين رسانه اي، الگوي توليد و پخش خبر تغيير يابد. در اين مقاله راهبرد هاي سند در حوزه خبر، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته  است. هدف اصلي تحقيق شناخت عوامل موثر بر کسب موفقيت تلويزيون (سيماي جمهوري اسلامي) به عنوان قطب خبر رساني در کشور بوده است.
نتايج اين تحقيق که با روش پيمايش در بين کارکنان صدا و سيما در سايت جام جم-به جزء کارکنان خبري-انجام شد، نشان داد که در شرايط حاضر، سيماي جمهوري اسلامي، يکي از مهم ترين منابع کسب خبر در جامعه به شمار مي رود. چند مولفه شامل سرعت در انتشار اخبار، توجه به نيازهاي خبري مردم، استقلال حوزه خبر، تنوع خبري و ايجاد رقابت در بين بخش هاي خبري تلويزيون از مولفه هاي موثر بر قطب خبري شدن رسانه اي مانند سيماست. همچنين شبکه خبر، در مقايسه با ساير بخش هاي خبري شبکه هاي سيما، از قابليت بيشتري براي تبديل شدن به قطب خبري برخوردار است. بين سرعت انتشار اخبار سيما و تبديل آن به قطب خبري جامعه، رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد.