مقاله تاثير فيبر رژيمي سبوس ذرت (Corn Z-Trim) و گلوکونات کلسيم بر ويژگي هاي کيفي سوسيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير فيبر رژيمي سبوس ذرت (Corn Z-Trim) و گلوکونات کلسيم بر ويژگي هاي کيفي سوسيس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسيس
مقاله فيبر رژيمي با منشا ذرت
مقاله گلوکونات کلسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينال زاده الناز
جناب آقای / سرکار خانم: ميزاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: چمني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع بيماري هاي مرتبط با رژيم غذايي پرچرب و کمبود کلسيم موجب افزايش تقاضاي مصرف کنندگان و توصيه سازمان هاي علمي بين المللي به مصرف محصولات غذايي کم چرب و غني شده با کلسيم شده است. هدف از اين تحقيق توليد فراورده گوشتي کم چرب، غني شده با کلسيم به عنوان محصول غذايي سالم و عملگرا مي باشد.
مواد و روش ها: در اين بررسي جهت کاهش چربي و غني سازي سوسيس از نوعي فيبر رژيمي سبوس ذرت با نام Z-Trim به ترتيب به مقادير ۱٫۲ و ۱٫۷ درصد و گلوکونات کلسيم به مقدار ۲۰ درصد مورد نياز روزانه استفاده گرديد. نمونه هاي توليدي از نقطه نظر ويزگي هاي شيميايي (مقادير چربي، پروتئين، رطوبت، کلسيم، خاکستر و(pH ، فيزيکي (بافت و رنگ) و حسي تحت بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاکي از کاهش بترتيب ۳۴ و ۶۳ درصد چربي و افزايش ۸۸٫۸۲ – ۸۸٫۷۴ درصد کلسيم در تيمارها نسبت به نمونه شاهد بود. از لحاظ ويژگي هاي بافتي، تيمارهايي که در آنها فقط از Z-Trim استفاده شده نرمتر از نمونه شاهد بود، ولي کاربرد توام Z-Trim  و گلوکونات کلسيم منجر به توليد نمونه اي با بافتي مشابه نمونه شاهد گرديد.
نتيجه گيري: در اين تحقيق فرمولاسيوني جديد جهت توليد فراورده گوشتي سلامتي بخش با درصد چربي کمتر و مقدار بيشتر فيبر رژيمي و کلسيم به عنوان يک محصول عملگرا معرفي گرديد.