مقاله تاثير قارچ اندوميکوريز بر سيستم دفاعي آنتي اکسيدان و رنگيزه هاي گياه پسته تحت تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير قارچ اندوميکوريز بر سيستم دفاعي آنتي اکسيدان و رنگيزه هاي گياه پسته تحت تنش شوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميکوريز آربوسکولار
مقاله تنش شوري
مقاله سيستم آنتي اکسيدان
مقاله رنگيزه هاي گياهي
مقاله گياه پسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوري آب و يا خاک در کشاورزي، مهم بوده و بر پراکنش گياهان عالي در سرزمين هاي مختلف اثر محدودکنندگي داشته و طيف وسيعي از پاسخ هاي متابوليکي مختلف را در آن ها سبب مي گردد. در تحقيق حاضر تاثير قارچ ميکوريزي آربوسکولار گلوموس اتونيکاتوم بر ميزان رشد، آنزيم هاي آنتي اکسيدان نظير کاتالاز و پراکسيداز، فلاونوئيدها، غلظت کلروفيل و کاروتنوئيد گياهان پسته رقم فندقي تحت تنش شوري در شرايط گلخانه اي مورد بررسي قرار گرفت. گياهان پسته در مخلوطي از خاک و شن استريل و اينوکولوم ميکوريزي در چهار سطح شوري کلرورسديم (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ ميلي مولار) به مدت ۹۰ روز رشد داده شدند. درصد همزيستي ميکوريزي ريشه پسته در غلظت هاي مختلف شوري نسبت به شاهد، پايين تر بود. تحت شرايط تنش شوري، گياهان ميکوريزي در مقايسه با گياهان غير ميکوريزي، رشد بيشتر، فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان قوي تر و مقدار فلاونوئيد و رنگيزه کلروفيل بيشتري داشتند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که قارچ ميکوريزي آربوسکولار به لحاظ بهبود سيستم دفاعي آنتي اکسيدان و افزايش رنگيزه هاي گياهي، خطرات ناشي از تنش شوري بر رشد گياه پسته را تعديل مي نمايد.