مقاله تاثير قارچ ميكوريز آربوسكولار (AMF)، کود P2O5 و دور آبياري بر شاخصهاي فيزيولوژيك رشد گشنيز (.Coriandrum sativum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۱۴ تا ۴۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير قارچ ميكوريز آربوسكولار (AMF)، کود P2O5 و دور آبياري بر شاخصهاي فيزيولوژيك رشد گشنيز (.Coriandrum sativum L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ ميكوريزي
مقاله کود P2O5
مقاله دور آبياري
مقاله شاخصهاي فيزيولوژيك رشد
مقاله گشنيز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لباسچي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي آبادي فراهاني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از آناليز شاخصهاي فيزيولوژيك رشد، تفسير و تشريح چگونگي پاسخ گياهان به يك وضعيت محيطي معين است. به منظور بررسي تاثير قارچ ميكوريز آربوسكولار (AMF)، کود P2O5 و دور آبياري بر شاخصهاي فيزيولوژيك رشد گشنيز، تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۵ در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور انجام شد. آزمايش مزرعه اي به صورت اسپليت فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با ۴ تكرار اجرا گرديد. تيمارها شامل كاربرد و عدم كاربرد قارچ ميكوريزي (Glomus hoi)، مقادير صفر، ۱۶ و ۳۲ كيلوگرم در هكتار کود P2O5 (سوپر فسفات تريپل) و دو سطح دور آبياري كه آبياري بعد از ۳۰ ميلي متر تبخير از سطح تشتك تبخير (شرايط بدون تنش خشکي) و آبياري بعد از ۶۰ ميلي متر تبخير (شرايط تنش خشكي) بودند. نتايج هفت مرحله نمونه برداري نشان داد كه كاربرد قارچ ميكوريزي، ۳۲ كيلوگرم کود P2O5 در هكتار و شرايط بدون تنش، ماده خشك، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبي، سرعت جذب خالص و سرعت رشد محصول را افزايش داد، ضمن آنکه اين صفات در شرايط تنش بشدت كاهش يافتند. همچنين نتايج اين بررسي نشان داد كه قارچ ميكوريزي با برقراري همزيستي با ريشه گشنيز، توانست جذب فسفر را افزايش دهد. اين امر مي تواند مصرف كودهاي فسفره در مزارع را كاهش دهد بدون آن كه عملكرد كمي و كيفي گياه كاهش پيدا كند.