مقاله تاثير قرق بر ميزان ترسيب کربن خاک و زيتوده گياهي در مراتع نيمه خشک استان خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۶۶۸ تا ۶۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثير قرق بر ميزان ترسيب کربن خاک و زيتوده گياهي در مراتع نيمه خشک استان خراسان شمالي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسيب کربن
مقاله خاک
مقاله زيتوده گياهي
مقاله قرق
مقاله استان خراسان شمالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي تيلكي قاسمعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نقي پوربرج علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان آقاخاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدافخم الشعرا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراتع در حدود نيمي از خشکي هاي جهان را تشکيل مي دهند و داراي بيش از يک سوم از ذخاير کربن زيست کره خاکي مي باشند. در نتيجه، اين اراضي قابليت زيادي براي ترسيب کربن دارا هستند. در اين مطالعه اثر مديريت قرق بر ميزان ترسيب کربن خاک و زيتوده گياهي و همچنين توزيع و پتانسيل ترسيب کربن در مراتع نيمه خشک استان خراسان شمالي ارزيابي شد. بدين منظور ايستگاه تحقيقات سيساب در استان خراسان شمالي که به مدت ۲۲ سال تحت مديريت قرق قرار داشت، انتخاب شد و با منطقه مجاور آن که تحت چراي دام بود مقايسه شد. مقادير کربن در زيتوده هوايي، زيرزميني، لاشبرگ و خاک (عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ سانتي متري) اين دو منطقه محاسبه شد. نتايج نشان داد که ميانگين کل ترسيب کربن در منطقه قرق ۷۱/۳۸ تن در هکتار و در منطقه تحت چرا ۱۷/۲۸ تن در هکتار بود. نتايج توزيع کربن نيز نشان داد که بيش از ۹۷ درصد از کل ترسيب کربن را کربن آلي خاک تشکيل مي دهد. همچنين ذخيره کربن در زيتوده زيرزميني، بيش از زيتوده هوايي است. به طور کلي مي توان چنين نتيجه گيري کرد که قرق باعث افزايش سالانه ترسيب کربن در حدود ۵/۰ تن در هکتار شده و خاک مهم ترين مخزن کربن آلي در اين مراتع است.