مقاله تاثير قيمت آب بر الگوي کشت زارعين (مطالعه موردي: شهرستان شوشتر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثير قيمت آب بر الگوي کشت زارعين (مطالعه موردي: شهرستان شوشتر)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت آب
مقاله الگوي کشت
مقاله شوشتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپورصباغي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ در شهرستان شوشتر با استفاده از يک تابع سود، به بررسي اثر قيمت آب بر الگوي کشت زراعين پرداخته شده است. نتايج مطالعه نشان مي دهد که علي رغم تاثيرگذاري برخي از نهاده هاي توليد در انتخاب نوع کشت، قيمت نهاده آب در انتخاب نوع محصول از سوي زارعين بي تاثير است. اين امر بيان گر اين واقعيت است که استفاده از اين سياست به تنهايي نمي تواند اثر چنداني بر کاهش تقاضاي آب در بخش کشاورزي اين منطقه داشته باشد. لذا پيشنهاد مطالعه حاضر بر استفاده از سياست هاي مکملي مانند ترويج روش هاي آبياري مدرن، استفاده از مديريت مشارکتي و تعيين الگوي بهينه کشت بر اساس نياز آبي هر منطقه است.